Otaliga böcker har skrivits om flugbindning och alla innehåller de de bästa sätten att skapa fina imitationer av de insekter som står på öringarnas och harrarnas matsedel. Det finns dock få sanningar i detta. Med tiden tar man åt sig de tips man trivs med och här nedan finner du några av mina förvärvade, påhittade och lånade tips.

 

I grunddelen till flugbindning finner du ett par tips på hur man kan fästa ett s k falskt hackel och hur man kan göra en nattsländevinge.

Brända vingar till dagsländemönster är ibland ett krux, men om du lindar tråden runt vingroten ett par varv, så håller vingen bättre ihop också efter några luftkast.

Vill man göra det enkelt för sig med dagsländevingar så gör man dem av en bit polygarn och lindar hacklet runt vingroten. Flugan ställer sig då nästan alltid rätt på vattnet och syns bra både för fisk och fiskare. Binder du in vingen först så hjälper inbindningen dig med kroppsformen.

För att stjärtspröten på torrflugor ska få en fin spridning kan man lägga ett, eller ett par varv med bindtråden mellan spröten och krokskftet och sedan ett varv över stjärtspröten.