Fisketeknik är vanskligt att skriva om, eftersom det finns så många "experter" som var och en har sina metoder. Det som följer här är några generella modeller som har fungerat bra för mig i fisket efter öring, röding, harr och regnbåge. Prova dem om du är nybörjare och utveckla sedan dina egna varianter och som ger dig ett än bättre resultat.  

Torrflugefisket är ju ett fiske framförallt ovanpå vattnet, men på senare tid kan man, tycker jag, också lägga till fisket i ytan, d v s fiske med kläckare och flytande nymfer.

I strömmande vatten är det två saker som oftast måste fungera för att fisket med torrfluga ska ge utdelning - att flugan flyter bra och högt och att den inte draggar, d v s rör sig annorlunda än strömmen. Detta gäller oftast, men ibland kan en draggande fluga vara det som ger utdelning. Så, vet du att det finns fisk i vattnet men den vägrar att ta din fint fiskade fluga - gör så att den rör sig åt fel håll. Läs mer... och hämta som PDF-fil. Du behöver Acrobat Reader.

Våtflugefisket har under senare år alltmer kommit i skymundan. Torrflugefiske och nymffiske har brett ut sig i stället. Ibland kan dock våtflugan med sitt ofta mjuka hackel vara outstanding fortfarande. Jag åker aldrig till fjällen utan en liten ask med våtflugor som Red Tag, March Brown och Black Gnat. Ibland har de räddat fiskedagen, särskilt i harrvatten som Glomma i Norge.

Det vanliga våtflugefisket bedrivs i strömmande vatten och handlar i princip om att kasta ut flugan tvärs strömriktningen och låta flugan följa strömmen nedåt och inåt den strand man står på. Oftast kommer hugget just när flugan börjar röra sig åt sidan efter den fria driften nedströms. Detta kan man förstås utnyttja genom att se till att få flugan att vika av just där man tror, eller vet, att fisken står. Ett fiskesätt som för övrigt också passar nymfiske i vissa strömmar. Läs mer...

Nymffiske har det skrivits hela böcker om, så det som får plats här är av begränsad omfattning. Vill man läsa mer finns tex böckerna "Öring" - Nils Färnström, "Med fluga" - Gunnar Johnson, "Fiske med nymf" - P T Jacobsen och "Ekologiskt flugfiske" - Ulf Pierrou. Alla är nästan antika, men ger fortfarande bra information och trevlig läsning.

Nymfstadiet är ju de vattenlevande insekternas larvstadium och därmed blir nymferna stapelmat för den insektsätande fisken. Det finns mängder med olika mönster men vissa kan fungera som mallar eller modeller som täcker flera arter. Dels handlar det om dagsländornas nymfer, dels om nattsländornas larver och puppor, dels om andra vattenlevande varelser som märlor, gråsuggor, skalbaggar och spindlar. Läs mer...

Streamerfiske är lite underskattat i många vatten, men används flitigt i Put & Take-sjöarna. Man kan fråga sig varför, för en streamer i strömmen hittar ofta den största fisken. Men det kan bero på att det är svårare i små och medelstora strömmar än från en båt i en sjö.

Man kan som med allt annat flugfiske dela in fisket i olika säsonger och för fiske efter olika fiskarter. Med en streamer på tafsen kan man förutom de vanliga salmoniderna också lura abborrar och gäddor, vilket medför att man förlänger säsongen och möjligheten att hitta fiskevatten.

Stremers var ursprungligen benämning på flugor som skulle efterlikna småfisk. De bands på långskaftad krok och vingen gjordes av tuppfjädrar. Hit hör exempelvis olika Ghoststreamers och Darters. Senare kom en streamervariant med vingar av hjortsvans - bucktail, vilket också gav dem deras namn. Golden Bucktail, Red and White Bucktail o s v. Numera omfattar gruppen också flugor med vingar av rävhår, Muddlers och olika fantasiskapelser som Wooly Buggers. Läs mer...

Om du är nybörjare som flugfiskare kan du klicka dig fram bland länkarna ovan och förhoppningsvis lära dig lite mer. Är du en van flugfiskare kan du säkert redan allt och kan i stället gå vidare till flugbindning och olika flugor.