Konsten att kasta med flugspö är inte en given vetenskap. Med de nyare materialen i spön och linor har kastandet gjorts enklare, vilket också avspeglas i att antalet utövare ökar. Jag ska här försöka redogöra för några tekniker och kast, men endast övning ger färdighet, så att vara ute och kasta är grundtipset.  

Den ursprungliga modellen på flugkastande kommer från England och utmärkande för den är att armbågen hålls fast vid midjan och hela flugkastet utgår från den pendelrörelse som underarmen kan ge. Detta medförde med den tidens spön att man fick en relativt stor linbåge och kastlängderna var därigenom tämligen begränsade.

Till de del kan man säga att denna ursprungliga teknik återfinns i det grundkast som Göran Andersson förespråkar i sin bok "Bättre flugfiske" som finns utgiven på Sportfiskarnas förlag. Till boken hör också en informativ video. Tekniken är enkel som grundteknik och fungerar mycket bra. Med denna grund kan man sedan göra ett stort antal speialkast för besvärliga fiskesituationer och bättre praktiskt fiske.

Det vanliga kastet kallas Överhandskast och det utförs så att man kastar linan med vidhängande tafs och fluga bakåt över huvudet och sedan framåt mot den tänkta fisken där man lägger ner linan på vattnet.

Genom att göra kastet flera gånger i följd utan att släppa ner linan på vattnet kan man successivt släppa ut mer lina och därigenom förlänga kastet. Ju mer man viftar med hand och arm, desto mer luftmotstånd får linan och desto mer ansträngande blir kastandet, så försök att hålla armen stadigt i samma vertikalläge. För att flugan i "bakkastet" inte ska fastna någonstans bakom är det viktigt att avsluta kastet tidigt. Man brukar prata om klockslag där huvudet är klockan 12. Bakkastet ska då avslutas senast klockan ett! Handen följer oftast med en bit så kastet kan ändå komma att hamna nära marken bakom. Genom en styv handled kan detta motverkas. Läs mer om olika kast....

Luftkastets princip - stoppa tidigt i både fram- och bakkast. Ger liten linbåge och bra flyt i kastandet.
Om du är nybörjare som flugfiskare kan du klicka dig fram bland länkarna ovan och förhoppningsvis lära dig lite mer. Är du en van flugfiskare kan du säkert redan allt och kan i stället gå vidare till flugbindning och olika flugor.