Fluglinan är transportören av din fluga ut mot den förväntade fisken. Fiskar du i en liten å kan en lina som kastar bra på korta avstånd och svåra förhållanden vara ditt val, men fiskar du i hård vind vid en fjällsjö blir valet ett helt annat. Det medför att du måste ha flera linor vilket därigenom gör din hobby dyrare.  

Linklassning

Fluglinorna har en klassning beroende på den vikt linan har. Denna klassning finns också på flugspöt och flugrullen. För öring- och harrfiske är ofta klass 5 och 6 lämpliga. Denna fungerar även på regnbågen i våra insättningssjöar även om viljan att kasta längre där gör att man kanske går upp någon klass.

För havsöringsfisket brukar klasserna 7 - 9 vara lämpliga och för laxen handlar det om klassning från 9 och uppåt, även om en och annan lax landas på klenare utrustning.

Lintyper

Det finns linor som flyter, sjunker långsamt, har en sjunkande del eller som sjunker mer eller mindre snabbt. Det fiske man utför avgör vilken typ man väljer. Den flytande linan ger förstås bäst effekt för torrflugefisket, medan en långsamt sjunkande Intermediatelina kan göra nymffisket bättre. Fiske med streamers på lite djupare vatten kanske bäst sker med en sjunkande lina.

Ibland varierar man fisket ofta under en fisketur och då kanske man använder en flytande lina genomgående men varierar vikten på tafsen för att komma djupare. Se mer om tafsar på tafssidan.

Linutseende/Kastegenskaper

Linan är alltså det som väger och därmed möjliggör att kasten kan genomföras med någorlunda lätthet. Eftersom man vill åstadkomma olika kast görs linor med olika profil. Tidigare var linorna dubbelt avsmalnande med den tjockaste delen på mitten av linan och jämnt avsmalnande mot ändarna. Sådana linor betecknas Dubbeltaperade - DT- och finns också nu, men har alltmer kommit att ersättas av klumplinor s k Framåttaperade med vikten längre fram - WF - med varierande form och längd på "klumpen" alltså den tjockare delen av linan. Det hävdas att DT-linorna presenterar flugan snyggare med mindre plaskande än FW-linorna vilket är lite osäkert, men däremot är det så att en WF-lina generellt gör att du kan kasta längre eller möjliggör att du kan genomföra en del specialkast.

Som om inte detta räckte finns nu också sk kastklumpar med en kort överdriven fluglina som är kopplad till en tunn s k skjutlina. Dessa linor medger långa kast, men ofta en dålig presentation av flugan då man inte har samma kontroll på kastet.

Ett annat alternativ är Longbellylinan, som har längre "klump" och därmed liknar en DT-lina, men med en del av WF-linans fördelar.

Välj linor av kända fabrikat som Loop, Scientific Anglers, Cortland, Guideline

Om du är nybörjare som flugfiskare kan du klicka dig fram bland länkarna ovan och förhoppningsvis lära dig lite mer. Är du en van flugfiskare kan du säkert redan allt och kan i stället gå vidare till flugbindning och olika flugor.